Styringsdokument for prosjektet

Vedtak i kommunestyra om å bli med i prosjektet - sjå kommunen sine heimesider