Her vert referata frå møte i IKPU og arbeidsutvalet lagt ut