Organisering

Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) er eigd av kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Representantskapet for NUI består av eigarrepresentantar som kommunestyra sjølv har oppnemnt, jf. § 6 i lov om interkommunale selskap. Representantskapet vel eit uavhengig styre, og handsamar mellom anna selskapet sitt rekneskap og budsjett. 

Styret - Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Styret i Region Nordhordland - Nordhordland Utviklingsselskap IKS:

Håkon Matre (styreleiar)
Kari Torkildsen Utkilen (nestleiar)
Arnhild Kjellevold (medlem)
Leif Taule (1. vara)
Aashild Halland (2. vara)

 

Regionrådet Nordhordland

Regionrådet Nordhordland er det strategiske organet som legg føringar for aktiviteten i Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Rådet er sett saman av ordførarane i dei sju medlemskommunane. Rådmennene har møte- og talerett.
 

Regionrådet 2019- 2023:

Ordførarar Rådmenn Kommune
Karstein Totland (leiar) Svein Helge Hofslundsengen Masfjorden
Sara Hamre Sekkingstad (nestleiar) Ørjan Raknes Forthun Alver
Per Lerøy ​Liv Løvvik Austrheim
Stian Herøy ​Gjermund Hagesæter Fedje
Hallvard Oppedal Reidun K. Halland Gulen
Kjetil Eikefet Jo Bjarte Tømmerbakke Modalen
Lars Fjeldstad Ingvild Hjelmtveit ​Osterøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtereferat