Kart

Ved å klikka på linken under får du fram eit temadata-kart som blant anna viser plandata, krinsar, vassdrag, næringsområde og kulturminne i Nordhordland:
https://www.nordhordlandskart.no/ 

 

 

Enkelt PDF-kartbilete over Nordhordland:​ Kart-Nordhordland.pdf