Region Nordhordland IKS

Region Nordhordland IKS
Kvassnesvegen 23
5914 Isdalstø

E-post: post@regionnordhordland.no

 

 Rune2.jpgRune Heradstveit
 Dagleg leiar
 Mob.: +47 907 53 459
 rune@nordhordland.net

 

 

 

Anne Hildegunn2.jpg Anne Hildegunn Færøy
 Prosjektleiar/ Samhandlingskoordinator
 Mob.: +47 414 41 208
 ahf@nordhordland.net

 


 

 
 Bent GunnBent Gunnar2.jpgar Næss
 Prosjektleiar 
 Mob.: +47 481 24 623
 bgn@nordhordland.net

 

 

 

 Kari Evensen NatKari2.jpgland
 Prosjektleiar/ ansvarleg biosfæreprosjektet
 Mob.: +47 480 70 972
 kari@nordhordland.net

 

 

 

 Kjersti IsdalKjersti.jpg
 Prosjektleiar / vassområdekoordinator Nordhordland
 Mob.: +47 971 29 193
 kjersti@nordhordland.net

 

 

 

Tonje2.jpg Tonje Husum Aarland
 Prosjektleiar / sekretariat for kontrollutval
 Mob.: +47 928 58 413
 tonje@nordhordland.net

 

 

Googlemaps:

cbk.jpg