Jordmassar frå problem til ressurs

Kortfilmar med døme frå Nordhordland!

Utbygging generer overskotsmassar. Desse kan vere ein verdifull ressurs for landbruket om dei vert brukt på rett måte. I Nordhordland er det mange dyktige bønder. Dei har forbetra areala sine med slike massar.

Kortfilmane trekker fram gode døme og erfaringar kring jordmassehandtering i Nordhordland. Fleire av bøndene i regionen har lang erfaring frå å ta imot overskotsmassar til forbetring av jordbruksarealet sitt. Dei har fleire gode døme for korleis ein kan handtere jord- og steinmassar på ein måte som tek omsyn til dyra, marka, samfunnet og miljøet.

Sjå filmane her:

Jordmassar fra problem til ressurs: Gode døme fra Nordhordland - YouTube

Jordmassar fra problem til ressurs: Ein pioner innan jordmassehandtering - YouTube

Skjermdump:film.png

 

Les meir om prosjektet her: 

Jordmassar frå problem til ressurs - Ta vare på matjorda

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!