Høyringsuttale: Regional transportplan 2022 - 2033

Regionrådet Nordhordland har sendt høryingsuttale til Vestland fylkeskommune vedr. Regional transportplan 2022 – 2033.

Les høyringsuttale frå Regionrådet Nordhordland her: Uttale til planprogram RTP Vestland 2022 - 2033 - Regionrådet Nordhordland.pdf

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!