Arena Nordhordland

Arena Nordhordland

Kva skjer i Nordhordland? Vi gir deg ei oppdatering på dei viktigaste sakene. Følg med på sendinga måndag 22. mars!

Program:

Velkommen til Arena Nordhordland
Sara H. Sekkingstad, ordførar i Alver kommune

Kan Nordhordland knekke Vestlandskoden?
Her får du premieren på EYs ferske scenarioanalyse for Nordhordland. Kva slags moglegheiter har vi, og kva for barrierar må vi forsere for å lukkast med å sikre arbeidsplassar og velferd?
Prosjektleiar Vegard Sjursen og analyseansvarleg Maren Kamlund, EY

Green Spot Mongstad
Green Spot Mongstad kan bli ei av Noregs største grøne industriklynger og utløyse nye arbeidsplassar og auka verdiskaping. Kor går vegen vidare?
Børge Brundtland, dagleg leiar i Industriutvikling Vest

Infrastruktur: Kraftsituasjonen og vegen vår
To utfordringar som kan gi store moglegheiter om vi klarer å løyse dei: Vi manglar straum til planlagte industriprosjekt, og vi står i kø på E39 Vågsbotn-Klauvaneset. Kva må til?
Baste Tveito, dagleg leiar i Nordhordland Næringslag

Kva betyr dette for næringslivet og utviklinga i regionen vår?
Reaksjonar og kommentarar frå:

  • Oddbjørn Haukøy, CEO i PSW Group AS

  • Janne Hellebø, distriktsleiar i TESS Vest AS, Nordhordland

  • Karstein Totland, ordførar i Masfjorden og regionrådsleiar i Nordhordland


Programleiar: Tore André Sines, Industriutvikling Vest

Følg sendinga på Facebook-sida til Industriutvikling Vest (facebook.com/industriutviklingvest) måndag 22. mars kl 11.30.

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!