Digital fagsamling 13. april 2021

Skjermdump:film

Tema: Jordmassar som ressurs

05. mars 2021

Berekraftsmåla etter krisa

Tema på Berekraftskonferansen ved Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen arrangerar sin årlege SDG (Sustainable Development Goals) konferanse 10., 11. og 12. februar. Her er det eit mylder av spe...
03. februar 2021

Jordmassar frå problem til ressurs

Kortfilmar med døme frå Nordhordland!

08. desember 2020

Lindås-prosjektet 1971-1976

Korleis eit tilfeldig møte vart sentralt for vår kunnskap om kystbøndene

Å gjere forsking meir tilgjengeleg er ei viktig oppgåve. Slik kan fleire nyttegjere seg av den kunnskapen som fins, og lære av både fortid og not...
11. november 2020

Kurs: Produkt og opplevingar, frå ok til WOW!

Smak av Nordhordland inviterer til nytt digitalt kurs: «Produkt og opplevingar - frå ok til WOW!» i november 2020. Her får du høve til å gå på sk...
02. november 2020
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg