"Sykle til jobben" - kampanje i Alver kommune - og i heile Norge

sykle til jobben
20. april til 18. juni går den største aktivitetskampanjen i Norge - Sykle til jobben-kampanjen, av  stabelen.  Alver kommune er med i Miljøløftet, difor får alle innbyggjarar og alle som jobbar i ...
14. april 2021

Arena Nordhordland

Kva skjer i Nordhordland? Vi gir deg ei oppdatering på dei viktigaste sakene. Følg med på sendinga måndag 22. mars!
18. mars 2021

Invitasjon til reiselivsmøte

- dette har corona endra for alltid...

18. mars inviterer vi til digitalt reiselivsmøte for næringsliv, offentleg sektor og andre interesserte i Nordhordland, Gulen og Solund. Visit ...
10. mars 2021

Digital fagsamling 13. april 2021

Tema: Jordmassar som ressurs

Planprogram for Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland – offentleg ettersyn - innspel til arealbruk for sjøområda

Det er to ting som vert etterspurt i denne høyringa: Innspel og kommentarar til sjølve planprogrammet Innspel til planinnhald/arealbruk ...
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg