Rydding av kystlynghei på Rapeneset (Radøy) 6. november

Naturvernforbundet logo

Arrangør: Naturvernforbundet Hordaland

Igjen tek naturvernfobundet initiativ til rydding av kystlynghei - og dei legg tilrette for at vi alle kan vere med å gjere ein innsats!
02. november 2021

Sammen for et sterkere reiseliv

Regional Reiselivskonferanse på Frekhaug Folkehøgskole 28. oktober

Hvorfor blir samarbeid mellom bedrifter i bygd og by viktigere enn før når reiselivet skal gjenreises etter koronakrisen? Hvordan forventer regio...
01. oktober 2021

Landbruk er eit høgt verdsett naturgode i Nordhordland UNESCO biosfæreområde!

Dei første resultata frå Naturgodeundersøkinga er her.

No kan vi publisere dei første resultata frå spørjeundersøkinga om naturgode i biosfæreområdet. Undersøkinga vart gjennomført våren 2020 av Alici...
17. september 2021

Den nasjonale Jordvernprisen for 2021 er i dag tildelt Austrheim og Alver kommune saman med Norsk Landbruksrådgiving Vest!

Me gratulerer og er stolte av det gode arbeidet desse aktørane har gjort over lang tid. Eit av hovudtiltaka har vore prosjektet «Jordmassar frå p...
02. september 2021

Smak av Nordhordland arrangerar:

Produsent møter salsledd

Me gjentar suksessen med å arrangere samlinga: "Produsentar møter salsledd". Dette har vi arrangert to gongar før, kor samlinga har generert til ...
17. august 2021
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg