Høyring til kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Regionrådet har sendt høyringsuttale til framlegg til Bergen kommune sin kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!